| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Stran z vprašanjem S 5, kjer objavite svoje odgovore

Page history last edited by Damjan Erhatič 8 years, 7 months ago

S 1, BIC Živilska šola Ljubljana

Odgovor:

 

SAMOMORI

 

Samomor je dejanje, s katerim si nekdo namenoma vzame življenje, ubije samega sebe. Odstotek samomorov na Slovenskem je zelo visok in sega v sam evropski, tudi svetovni vrh. Kljub resnosti samomorilne problematike pa Slovenija še vedno nima izdelanega programa za preprečevanje samomorilnosti kot jo imajo nekatere druge države.

 

Več samomorov se pojavlja med mladimi, kar predstavlja velik družbeni problem. Samomorilno vedenje se lahko prepozna. Veliko se jih lahko prepreči s pomočjo, pogovorom v različnih inštitucijah. Če mladostnik ne osvoji pravilnih načinov reševanja problemov, ne uživa podpore staršev, se ne vključuje v družbo in ne čuti pripadnosti do neke skupine vrstnikov, se lahko tveganje za samomor poveča.

 

Število samomorov se v Sloveniji povečuje iz leta v leto.

 

 

DROGE

 

Beseda droga ali francosko »drogue«, kar pomeni posušena zelišča ali kemikalije, iz katerih izdelujejo zdravila.

 

Droge so snovi, ki zaradi svojevrstne kemične sestave povzročajo spremenjeno delovanje telesa in naše duševnosti vplivajo na naše počutje, odnos do ugodja, sveta in tudi smisla življenja.

Psihoaktivne droge vplivajo na mišljenje, čustva in vedenje.

Lahko so koristne ali škodljive, odvisno je od vrste, količine in pogostosti jemanja teh drog.

 

Velikokrat mladi poizkusijo oz. uživajo droge, ker o drogah ne vedo dovolj. Ne poznajo posledic oz. se jih ne zavedajo.

 

Med drogami je med mladimi najbolj razširjen kanabis oziroma konoplja. Družina je najpomembnejši dejavnik pri preprečevanju uživanju drog oz. pristni medosebni odnosi, dobra samopodoba,…

 

Za odvajanje od drog obstajajo različne ustanove.

 

 

ALKOHOL

 

Je pijača, ki ima na človeka lahko tako pozitivne kot negativne učinke. Od tega je odvisno kolikšno količino alkoholnih pijač zaužijemo, vrsto pijače in tako naprej.

 

Od alkohola lahko zelo hitro postaneš odvisen.

Za alkoholizmom se lahko zdraviš v ustanovah za alkoholike. Imajo posebne programe za ljudi ki, so zasvojeni z alkoholom.

V Sloveniji je problem alkohola zelo razširjen. K temu v veliki meri pripomore tudi kultura.

 

Vir:

Petra Goli, Samomor-vzroki, preprečevanje in preiskovanje, 2012

 

Matej, Cigut, Osveščenost dijakov o škodljivosti kajenja, 2012

 

 

Sestavili smo svoj vprašalnik, da bi dijake in odrasle vprašali o naši temi.

VPRAŠALNIK alkohol, droge, samomor- ODRASLI.doc

Tukaj so naše ugotovitve.

Ljudje v stiski.pdf

 

Ema, Tomaž, Eva,, Anže

 

 


S 2, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Odgovor:

Zakaj_se_ljudje.doc

 

 


 

S 3, Šolski center Krško Sevnica

Odgovor:

 

 

 


S 4, SŠFKZ Ljubljana

Odgovor: ObjavaSSFKZRazisNal-20121118-S5.pdf

 

 

 


S 5, Dvojezična srednja šola Lendava

 

Odgovor:

 

Z vprašanjem smo se ukvarjali tudi mi, našo nalogo lahko preberete tu: LJUDJE V STISKI.

 

Lepe pozdrave pošljajo: Ines, Lucija in Matej

 

 

Comments (3)

Irena Vidmar, ŠC Kranj said

at 8:26 am on Nov 20, 2012

Gabriela, pozdravljena! Ja, saj vem, saj vem:)))

Gabriela Zver said

at 10:11 pm on Nov 19, 2012

Irena, to so pobožne želje ... lani sem bila med tistimi, ki so to počeli, bila sem skrajono pridna, drugi niso tega počeli ... glede na obliico dela in glede na to, da se vse objavlja zadnji trenutek in da še sploh ni vseh objav ... bo to očitno kar v redu.

Irena Vidmar, ŠC Kranj said

at 7:02 pm on Nov 19, 2012

Pozdravljeni! Dogovorjeno je bilo, da vse šole objavljajo svoje odgovore na raziskovalna vprašanja na wiki strani - brez pripenjanja dokumentov word, pdf, ... Na stran so ti dokumenti lahko dodani kot vzorec, primer, zgled, ....
Iz word kopirajte v beležnico (da odstranite oblikovanje) in nato na wiki stran. Tu potem z wiki orodji oblikujete besedilo po želji. lp

You don't have permission to comment on this page.