| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Stran z vprašanjem S 2, kjer objavite svoje odgovore

Page history last edited by Damjan Erhatič 8 years, 7 months ago

S 1, BIC Živilska šola Ljubljana

Odgovor:

 

Žal je prišlo en del vašega vprašanja z zamudo... nato smo imeli še nekaj zapletov glede izvedbe...

Tako je naš prispevek zelo skromen...

BIO ŽIVILA.doc

 

Lucija, Blažka, Tatjana, Mark, Rok

 

 

 

 


 

S 2, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Odgovor:

- Vpliv starosti, spola in regije bivanja na odnos do hrane.docx

Flyer.pdf

- Ugotavljanje prisotnost organskih spojin s pomo-jo barvnih reakcij.doc


 

S 3, Šolski center Krško Sevnica

Odgovor:

 

 

 


S 4, SŠFKZ Ljubljana

Odgovor: ObjavaSSFKZRazisNal-20121117-S2.pdf

 

 

 


S 5, Dvojezična srednja šola Lendava

Odgovor:

 

Ali spol in starost dijakov ter kraj bivanja vplivajo na odnos do zdrave prehrane?

V skupini treh dijakov smo v naši okolici raziskali vpliv kraja, spola ter starosti na zdravo prehrano.

 

HIPOTEZA:

Sklepamo, da se potreba po zdravi prehrani z naraščanjem starosti povečuje, ker s starostjo naj bi ljudje bili bolj modri in bi potemtakem vedeli, kaj je dobro za telo.

Sklepamo, da ljudje na podeželju zaužijejo več zdrave hrane, ker imajo boljše pogoje za pridelavo zelenjave, sadja … Ljudje, ki pa živijo v mestih, že zaradi prostorske stiske ne morejo pridelati toliko zelenjave in sadja, zato posegajo pogosteje po fast-foodu tj. hitri hrani, ki je večinoma nezdrava, saj vsebuje veliko maščob in nič ali zelo malo vitaminov in drugih hranljivih stvari.

Sklepamo, da se pripadnice ženskega spola bolj zdravo prehranjujejo, saj bolj pazijo na svoj izgled. Predstavniki moškega spola naj bi se manj prehranjevali z zdravo hrano.

 

POTEK raziskovanja:

Izvedeli smo anketo med dijaki, starši in šli smo tudi v dom za ostarele, da bi zbrali informacije o njihovem načinu prehranjevanja. Ankete so bile izpolnjene anonimno.

 

ANKETA - vzorec

 

Anketiranci nas niso zavrnili, temveč so bili celo veseli (še posebej v domu za ostarele). Anketiranje se je izvedlo brez kakršnihkoli težav. Ker je bila anketa tudi krajša, so jo ljudje z veseljem izpolnili, saj za njo niso potrebovali veliko časa.

 

REZULTATI:

Po podanih podatkih lahko iz te ankete sklepamo naslednje:

  1. Najbolj zdravo se prehranjuje srednja skupina ženskega spola (to so ženske med 30 in 45 let) 
  2. Starejša generacija ni preveč pozorna na zdravo prehrano. 
  3. Največ časa za prehrano si vzame starejša skupina, najmanj mlajša. 
  4. Večina ljudi meni, da si vzame dovolj časa za prehrano. 
  5. Na podeželju so se prehranjevali z večinoma doma pridelano hrano. 
  6. Dijaki si vzamejo premalo časa za prehrano.

 

ZAKLJUČEK:

Torej naše hipoteze držijo. Zadovoljni smo z opravljenim delom. :)

 

Lp, Peter, Fiona, Anamarija    

 

 

Comments (2)

Irena Vidmar, ŠC Kranj said

at 8:33 pm on Nov 21, 2012

Nekoliko zmede z odgovori, saj je bilo prvotno vprašanje kasneje zamenjano še 2x. Malce zmede. No, saj bo. Menjava mentorja ni lahka zadeva. Problem se lahko pojavi pri pisanju poročila, tam lahko morda navedete kako ste prehajali med vprašanji.
Pri odgovorih naprošamo šole, da navajajo vire. Hvala!

Irena Vidmar, ŠC Kranj said

at 7:00 pm on Nov 19, 2012

Pozdravljeni! Dogovorjeno je bilo, da vse šole objavljajo svoje odgovore na raziskovalna vprašanja na wiki strani - brez pripenjanja dokumentov word, pdf, ... Na stran so ti dokumenti lahko dodani kot vzorec, primer, zgled, ....
Iz word kopirajte v beležnico (da odstranite oblikovanje) in nato na wiki stran. Tu potem z wiki orodji oblikujete besedilo po želji. lp

You don't have permission to comment on this page.