| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Časovnica SUK

Page history last edited by PBworks 8 years, 8 months ago

 

ČASOVNICA za Slovenske učne kroge september 2012

 

 

  1. Priprava , 17. - 23. september  2012

Teden 0

Prejeli boste vabilo za vključitev v wiki skupino in objavili svoje testno sporočilo. Vzpostavili boste kontakt s koordinatorjem in skrbnikom učnih krogov.Pripravili boste svoje učence in dijake za projektno delo, se z njimi pogovorili o odgovornosti, zadolžitvah, znanju, pričakovanjih, nalogah in organizaciji.Objavili boste svoje prvo testno sporočilo, da preverite, če vse povezave delujejo. V primeru težav se obrnete na skrbnika učnega kroga.

 

2. Predstavitve, 24. - 30. september 2012

1. teden

Delo v učnih krogih se začne z dobrodošlico skrbnika učnega kroga.Učitelji in učenci/dijaki pripravijo svojo predstavitev s fotografijo.

 

3. Vprašanja, 01. - 14. oktober 2012

2., 3. teden

Vsaka sodelujoča skupina objavi raziskovalno vprašanje, ki je lahko obrazloženo z največ petimi podvprašanji, in zadovolji vsem sprejetim kriterijem kvalitete.. 

 

4. Raziskovanje in odgovori, 15. oktober - 18. november 2012

4.-9.teden

Vsaka skupina raziskuje in odgovarja na vprašanja vseh partnerjev, obenem že prejema odgovore ostalih. 

 

5. Raziskovalne naloge, 19. november - 2. december 2012

10.,11.teden

Vsaka skupina pripravi povzetek vseh prejetih odgovorov združenih s svojim znanjem, ki je vključen v raziskovalno nalogo.  

 

6. Zaključek, 3. - 9. december 2012

12. teden

Vsaka skupina objavi poslovilne misli in nekaj učencev/dijakov izpolni vprašalnik.

Uradno učne kroge zaključi skrbnik učnih krogov s sklepnimi mislimi. 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.