Raziskovanje in odgovori


 

  

4. Raziskovanje in odgovori

15.oktober - 18.november 2012

 

4.-9.teden

Vsaka skupina raziskuje in odgovarja na vprašanja vseh partnerjev, obenem že prejema odgovore ostalih.

 

 

 

 

 

Stran z vprašanjem S 1, kjer objavite svoje odgovore

 

Stran z vprašanjem S 2, kjer objavite svoje odgovore

 

Stran z vprašanjem S 3, kjer objavite svoje odgovore

 

Stran z vprašanjem S 4, kjer objavite svoje odgovore

 

Stran z vprašanjem S 5, kjer objavite svoje odgovore